Обезбедување на одлична услуга со синџири на снабдување за клиенти ширум светот

2020-09-12

Со брзиот развој на глобалната дигитализација, итно е претпријатијата да постигнат дигитална трансформација. United Media Solution (UMS) е наградувана независна дигитална агенција која е специјализирана за социјални медиуми, дигитални консултации, мрежни медиуми за управување со луѓе KOL, е-трговија, развој на апликации за веб-страници.

УМС може да и помогне на дигиталната трансформација на домашните и странските претпријатија да ги прилагодат своите маркетинг мерки во Кина, па затоа претпријатијата можат точно и ефикасно да ги поврзат своите брендови и производи со кинески потрошувачи преку насочени комуникации.